KIM JESTEŚMY

Mec. dr Tomasz Gaweł jest radcą prawnym.

Zaraz po studiach podjął pracę w Katedrze Prawa Gospodarczego na ówczesnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) na stanowisku asystenta, a następnie adiunkta. W roku 2004 uzyskał tam stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

Od roku 2007 do 2010 był dziekanem Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, gdzie nadal pracuje na stanowisku adiunkta oraz kierownika naukowego studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości”, „Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami”, „Zarządzanie nieruchomościami” oraz „Administracja publiczna”.

Jest autorem artykułów i opracowań naukowych między innymi dotyczących koncesji i pozwoleń w działalności gospodarczej.

Mec. dr Tomasz Gaweł jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu (wpis nr WR-3119).

Zapraszamy do współpracy.