KONTAKT

Siedziba Kancelarii GLG:

ul. Łąkowa 8, pok. 254

50-036 Wrocław

tel.: +48 609 012 334

www.kancelaria-glg.pl

kancelaria@kancelaria-glg.pl

mec. dr Tomasz Gaweł

tel.: +48 601 85 09 84

tomasz.gawel@kancelaria-glg.pl