tel. +48 609 012 334

ZAKRES USŁUG

Kancelaria Prawna GLG oferuje pomoc prawną klientom indywidualnym oraz przedsiębiorcom. Podstawowym zakres naszej działalności jest reprezentowanie przed sądami i udzielanie porad prawnych. Zajmujemy się także reprezentacją przed organami władzy publicznej, sporządzamy i opiniujemy umowy i inne dokumenty związane z obrotem prawnym. Bierzemy udział w negocjacjach. Ważnym zakresem naszej działalności jest reprezentowanie zarówno wierzycieli jak i dłużników w postepowaniu egzekucyjnym (przede wszystkim przed komornikami). Przedsiębiorcom oferujemy także kompleksowe usługi w ramach umowy o świadczenie pomocy prawnej.

Prawo rodzinne

 • udzielanie porad prawnych i reprezentacja przed sądem w sprawach rozwodowych
 • reprezentacja w sprawach majątkowych małżeńskich, podział majątku,
 • reprezentacja w sprawach o alimenty,
 • w sprawach dotyczących opieki i kurateli;

Prawo spadkowe

 • reprezentacja w sprawach sądowych oraz udzielanie porad prawnych w sprawach sporządzania testamentu, nabycia spadku i podziału spadku,
 • udzielanie porad prawnych w sprawach związanych z dochodzeniem zachowku,
 • udzielanie porad prawnych w sprawach realizacji testamentów;

Prawo umów

 • analiza i doradztwo w zakresie przygotowania umów handlowych,
 • doradztwo w zakresie realizacji zawartych umów,
 • reprezentacja w sprawach odpowiedzialności kontraktowej przedsiębiorców,
 • prowadzenie windykacji roszczeń;

Prawo rzeczowe

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • księgi wieczyste ,
 • wspólnoty mieszkaniowe

Prawo gospodarcze

 • tworzenie i rejestracja spółek prawa handlowego, spółdzielni i spółek prawa cywilnego,
 • stała obsługa prawna spółek i przedsiębiorców,
 • przekształcenia spółek
 • przygotowywanie opinii prawnych w bieżącej działalności przedsiębiorców,
 • sprawy z zakresu ochrony praw autorskich;

Prawo pracy

 • udzielanie porad prawnych w sprawach pracowniczych,
 • przygotowywanie odwołań i pism do sądu pracy,
 • reprezentacja pracownika przed sądem pracy,
 • przygotowywanie umów o pracę,
 • przygotowywania kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • opracowanie regulaminów i innych aktów wewnętrznych przedsiębiorstwa,
 • opracowanie dokumentacji w zakresie delegowania pracowników za granicę,
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie w Polsce,
 • reprezentacja przed sądami pracy;

Prawo administracyjne

 • sporządzanie wniosków, odwołań i skarg na decyzje organów administracji publicznej,
 • doradztwo w zakresie zezwoleń, koncesji i licencji,
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej,
 • reprezentacja przed organami podatkowymi,
 • reprezentacja przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi,
 • reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
Porady prawne Wrocław

Lokalizacja

GLG Kancelaria Radcy Prawnego

53-332 Wrocław

ul. Powstańców Śląskich 5, lok. 119

Radca Prawny

Kontakt

tel. +48 609 012 334

kancelaria@kancelaria-glg.pl